Några år till

Snart där, men hoppas på några år till.
Man kan ju fundera varför det skall vara nödvändigt att peta i sig 10 tabletter dagligen för överlevnad. På  bipacksedlen  står vilka risker det är att äta från 1 av 10 drabbas av någon biverkan, 1-100 och så vidare i sjunkande skala, men risken finns att få någon  biverkan?