Sverige

 
Nu har jag lyckats med Sverige

Snar slut på år 2016 och ett nytt gott år tar vid?

Ett år då skogen försvann och den kommer åter.
 
När vi börjar riva i gamla papper kommer det fram saker jag aldrig sett tidigare Grafbref på
upplåtelse av gravplatser i Rogslösa. Den ena graven är systern till första hustrun och i den
andra nr 44 ligger första hustrun, som födde hans 6 barn, och Ludvig.
Den här stenen flyttar man inte så lätt 9 kvadratmeter tomt med kätting fastsatt i 7 stenstolpar.

Andra hustrun som blev barnlös.
 
Johan Ludvig dog först 25.5.1926 85 år.
Kanske var det viktigt att bevara gravar förr. Enligt ett brev som en bror till farfar har skrivit så har
det förlängts med ytterligare 50 år till 2009, och i det brevet står att intresse av fortsatt upplåtelse,
kanske, inte är det samma för efterlevande efter 2009.
Med tanke på att vi i ett annat fall har sagt upp en gravplats, som ändå bevaras i 25 år?
Har i alla fall skrivit till Rogslösa kyrkoförvaltning om stenen får stå kvar.
Det blir lite skitsofrent, antingen lägger man ner eller så får det stå kvar.
Alltid när jag kommer hit i släkten så väcks intresset för att fortsätta både med det här som jag i och
för sig vet mycket om redan, men även Barbros tyska släkt, som jag inte vet något.........???
 
Har haft lite problem med bloggen den vill inte alltid som jag vill.
 
Gott Nytt År
 
En liten rättelse skitsofrent kan också stavas schizofrent om man vill, men skriv som det låter, är kanske bättre än inte skriva alls.