Göran


                                                                            En kamrat och god vän har gått bort alldeles för tidigt. Jag hade verkligen unnat honom att få flytta till sin nya lägenhet. Han såg framåt trots sin svåra sjukdom. Där, i Rönninge, skulle allt bli så mycket bättre. Han var en kämpe in i det sista, men till slut orkar inte kroppen med att gå vidare.


 Vi alla som kände Göran saknar honom mycket och kommer att minnas honom som en man med ett gott hjärta och mycket värme.


Kol är inte så uppmärksammat när det gäller forskning. Den är enligt en del forskare bortglömd, trots att den orsakar så mycket lidande för dem som drabbas.


KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom Tillstånd med gradvis försämring av luftflödet, en nedsatt lungfunktion som inte går tillbaka och som är förenad med luftvägsinflammation. Typiskt vid KOL är långdragen hosta, slemproduktion samt andnöd vid ansträngning.


Hjärt och lungfonden har postgiro 909192-7

Stambytet fortsätter med ökande ljudstyrka

Det går att vara på balkongen med ljudisolering av olika slag. Men det blir
värre, nu är det bara kaklet som tas ner. Nästa steg är bilningen i golv och tak.Jag kan inte lämna Bentley ensam han blir orolig av allt oväsen. 

Vid lunchtid blev vi i alla fall tvungna att fly fältet, då var de i lägenheten mitt emot oss.
Då var vi hos Helena några timmar.

Kungsträdgården 27 april

                                                        
                                                         Japanska körsbärsblommor

 

Alice var imponerad