Val 9 september 2018

Idag valdagen, vilket jag har klarar av sen ett par dagar. Många  säger att det är svårt att välja. Jag tror inte det, ju mer man lyssnat på debatterna desto klarare blir skillnaderna. Jag har som sagt va röstat på tre olika partier i riks-kom-land. Sen gjorde jag en valkompass, och se, "jag har röstat rätt".
Nu gäller det bara att fler har tänkt som jag.