70 år har jag klarat

70 år var bara gammalt förr.

Numer är det accepterat eller har tiden kommit ifatt oss.