Att höra dåligt

 
Barbro och jag hör så dåligt att vi borde få textband som handikapredskap.
Något sådant måste ju finnas i dagens moderna IT-samhälle.
 
 
Här en bild för precis 8 år sen, då hörde vi ganska bra. Bilden från hämtningen
av Bentley i Borlänge.