Bara en bild att uppmärksamma om Ortwein

Har inte gett upp att finna Ortwein, men hoppas att någon kanske ska känna igen en bild ett namn när de söker på nätet. Det är ju så jag har hittaten del som kan vara Barbros morfar. Wilhelm Ortwein och sätta det i samband med SMS Albatross och första världskriget och Gotland.
Samma man men drygt 40 år emellan?
 
Wilhelm Henrich Johan Ortwein  född 1893 kan vara 1898 var eldare (heiser) på Albatross.
Troligen arbetade han i gruva i Tyskland? Osäkert.
En eftersökt man
 
 
Kanske någon kan dra sig till minnes 1915 Östergarn 2 juli