Kära gamla brunn

 
 
Du ska hålla många år till, men just nu har du svåra problem med din avföring. Det rinner dåligt ut i stenkistan bakom dig.
 
 
 
 I den här röran är det stopp, troligen släpper det inte förrän marken är mättad med tillräckligt med vatten. För torrt alltså. Men du har även ett inkommande fel.
 
 
Här under den gröna fläcken där gräset får sin näring är röret trasigt, en halv meter ner och 5 meter innan brunnen. Det fungerar hjälpligt nu men viss avhållsamhet med vatten är det. Just nu så torrt att spaden säger ifrån när jag försöker gräva. Måste komma regn snart
Stenkistan kan bli aktuell att gräva om eller upp också men det väntar jag med. Kanske dör jag innan av värmeslag.