Bättre men

 
PSA lite förhöjt 5,6.
Kan bero på att prostatan är så stor.
Läkaren tror inte att det är cancer.
Men vill gå in och ta biopcider, på prostatan innan operation,
för att vara säker.
Detta skall ske 10 dec.
Finns 2 olika operationer en genom urinröret med skrapning,
en där man går in genom magen och kan då ta större bitar.
Den andra verkar bättre, då behöver jag kanske inte göra om
det om två år.
Den andra görs vid sövning
Tror på ett liv efter jul