Kan detta vara Barbros morfar

   
Heinrich Ortwein, 1898 - 1960     Heinrich Ortwein 18981960
Heinrich Ortwein föddes på dagmånad 1898, i födelseort, till Michael Ortwein och Anna Maria Ortwein (född Staat).
Michael föddes på 12 december 1857, i Koblenz, Rhlnd-Pfalz, D.
Anna föddes på 19 september 1863, i Bacharach, Rhlnd-Pfalz, .D.
Heinrich gifte sig med Anna Elisabeth Ortwein (född Kessler).
Anna föddes på 1 februari 1908, i Sontra, Hessen, D.
De hade ett barn.
Heinrich avled på dagmånad 1960, vid 62 år i döds plats.
 
Kan detta vara samma man, i så fall Barbros morfar.
Nu stämmer inte födelseår på besättningslistan som har 1893 mot det som står här 1898.
Jag tycker att haka, ögon och kinder stämmer ganska väl överens.
Wilhelm Heinrich Johann Ortwein är det namn vi har men Wilhelm finns på fler i släkten.
Har inte sökt så mycket mer än så. Att årtalet är 1898 gör skillnaden i ålder mellan Heinrich
och Inegärd bara 3 år vilket kan ses som mer lämpligt. W.H.O var kanske bara 18 år.
Anita skall åka ner till Halmstad och söka vidare där man anordnar släktforskardagar den
26-27 aug. Där det föreläses om hur man släktforskar i Tyskland. Jag hade åkt om det inte
var bröllop just då.
 
En bild på Hildur bara för att se likheter.