Jag trodde vi kommit till botten?

När vi har scannat in alla diabilder, tror vi ja!!! Uppe på vinden hittar vi
säkert 300 bilder till, som vi dessutom själva har tagit.Även en helt fungerande projektor?Röran blir total.Kort i travar och kort i lådor.Mera kort!Scanner dator och sladdar som inte är så uppskattade av Barbro. Jag förstår inte!Ytterligare ett rum är okuperat. för att inte tala om alla lådor som kom ner från
vinden. Jag lämnar det öppet till var och en att bara ana........Men vi hoppas på
en snar ljusning. Det är lite snarft nu.