Höst 2013

 
Några bilder av hösten.
 
 
 
 
 
Vi firade Alice en vecka för tidigt. Några bilder på huset.
 
 
 
 
 
Sen åkte jag till landet för att fälla träd.
 
 
Jag hade tankar om att fälla alla träd med vit prick på, alla syns inte prickarna på men det skulle vara 4 - 5
träd. Då skulle himlen öppna sig bakom. Nu får det vänta några veckor tills jag fixat elsågen.
 
 
Men en tall kom ner med hjälp av yxa och handsåg och så länge elsågen fungerade, men det var ett himla
slit. Den var större än jag trodde, mätte den till 25 meter. Kvistar och grenar är bortkört. Att det är kraft och
tyngd i det kändes när den slog i baken. Bentley var inlåst.