Björnidet i Hälsingland

 
 
Här finns 3 björnungar hos Idun