Göran


                                                                            En kamrat och god vän har gått bort alldeles för tidigt. Jag hade verkligen unnat honom att få flytta till sin nya lägenhet. Han såg framåt trots sin svåra sjukdom. Där, i Rönninge, skulle allt bli så mycket bättre. Han var en kämpe in i det sista, men till slut orkar inte kroppen med att gå vidare.


 Vi alla som kände Göran saknar honom mycket och kommer att minnas honom som en man med ett gott hjärta och mycket värme.


Kol är inte så uppmärksammat när det gäller forskning. Den är enligt en del forskare bortglömd, trots att den orsakar så mycket lidande för dem som drabbas.


KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom Tillstånd med gradvis försämring av luftflödet, en nedsatt lungfunktion som inte går tillbaka och som är förenad med luftvägsinflammation. Typiskt vid KOL är långdragen hosta, slemproduktion samt andnöd vid ansträngning.


Hjärt och lungfonden har postgiro 909192-7