Farfar och Länsmansbostället

 
Det är lätt att förstå varför farfar har skrivit till mig om sin uppväxt på Länsmansgården
i Herrestad och dess omgivning runt Tåkern. Den här trakten och speciellt gården
har han älskat. Och jag är beredd att hålla med.
 
 
Kastanjeträdet är säkert mer än 100 år.
 
 
Jag tänker på det farfar har skrivit, han har inte nämnt det här trädet, som är ett kastanjeträd, men han
har säkert sprungit runt just här.
 
 
Här står jag i mina tankar och funderar på hur det en gång var för
nästan 120 år sedan. Bentley ser kanske spöken för Länsmanen rör sig i huset.
 
 
 
Just här i gräsmattan ligger kanske en hund en "pointer" som hette Vira nergrävd.
 
 
Det är stora bördiga fält runt huset.
Farfar hade en kochintupp som hette Frans och den följde honom överallt
den kunde han dra runt på en vagn, kanske runt kastanjen och här på gräset.
 
 
Den här dörren har säkert min farfar som barn sprungit in och ut genom.
 
 
Trappan till övervåningen. Säkert omgjord men ändå.
 
 
Övervåning som jag tror att det kan ha sett ut förr också.
 
 
Spisen är säkert av nyare datum men här fanns en kamin enligt skriften.
 
 
Dessa byggnader är säkert av nyare datum men det har funnits stor ladugård med kor och oxar
och hästar lite senare. Som farfar skrev:
.
Angående länsmansbostället i Herrestad kan nämnas att gården var på 27 har, därav 24 har öppen jord 3 har ängs- och betesmark. Corps de logiet var byggt omkring 1850 och innehöll 7 rum, hall och kök i två våningar med frontespis. Gården var taxerad till 44.000:- kronor. Djurbesättningen bestod av tre par dragare, tio á tolv kor och ungnöt, får, svin, höns och  ankor. Jorden bestod till större delen av styv lerjord (östgötalera). Rättare, två drängar och en piga voro årsanställda, var jämte under skördetiden flera daglönade hade arbete.
 
 
 
Det här är nog från förr men vet inget om denna byggnad den ligger på tomten. Gammal arrest?
 
 
På gravstenen står det bara Ludvig Ljungholm men den är nästan lika stor som rökstenen i Rök.
 
 
Den är omgärdad med kätting och sten.
 
 
Rogslösa kyrka.
 
 
Här efter vägen köpte vi blommor till graven. Betala och växla i en burk, väldigt praktiskt.
 
Måste nämna att ägaren till Bostället som det idag heter har också växt upp här hans mamma
som lever idag köpte det på 30-talet av makens farföräldrar som arrenderade gården från 1900.
Johan Ludvig Ljungholm arrenderade fram till 1899 då han flyttade till Borghamn. Fortsättning följer.
Troligt att makens farföräldrar och Johan Ludvig har träffats. Visst är det märkligt.