Dagen jag skulle laga avloppet

 
Jag hade goda föresatser att fixa avloppet.
 
 
Insåg ganska omgående att den skulle inte räcka till. 
Det finns andra med bättre utrustning. Bara ett samtal och de är här på en timme.
 
 
Lite mer grejer.
 
 
Det visar sig att det är stopp både in och ut i brunnen. Det är ju en gamal brunn från 70 talet?
 
 
Fotografering visar att röret är trasigt men det fungerar nu hjälpligt.
 
 
Här under ligger det trasiga röret, det hade vi misstankar om sen tidigare, gräset är alltid grönt där.
Nu återstår bara lite småjobb så kan vi dusch och diska nästan som vanligt, vi får bara vara lite försiktiga med  vattnet, inte bara för torkan utan för att inte fylla brunnen.