Kanske är det inte så lätt

 
Har idag talat med Christian i Tyskland. Och det kanske inte är så lätt att söka efter tyska sjömän
eftersom krigsarkivet i Tyskland bombades under andra världskriget, så där försvann en ledtråd.
Men det kanske kan gå att söka i tidningar från datum då Ortwein dog 25 februari 1960 Frankfurt
am Main, Hessen,D.
Det kan gå att beställa dödsannonser från tidningar, men vilka? Nu skulle Christian hjälpa till att
skicka vår förfrågan vidare.
Han var född 24 januari 1898 i Bacharach, Rheinland Pfalz
Gift Anna Elisabeth Kessler 1921 och ett andra äktenskap, men när? Han är lite hemlig och enligt
Christian hittades han först 1919 i rullarna. Kanske då han kom hem från Sverige. Tror att han på
något sätt försvann ur Tyska Riket när Albatross strandade.
 
Var du med på SMS Albatross 1915?
 
Ich suche Grab des Verstorbenen 25. Januar 1960 Heinrich Ortwein Fankfurt am Main, Hessen